Overname Kwetters door Hardeman Egg Group

Op 18 februari jongstleden hebben de aandeelhouders van Kwetters Holding BV te Veen en Hardeman Egg Group BV te Kootwijkerbroek een intentieverklaring getekend tot de overname van 100% van het uitstaande aandelenkapitaal van Kwetters Holding BV door Hardeman Egg Group BV.

De voorgenomen overname zal plaatsvinden per 1 januari 2020.

Partijen verwachten dat de voorgenomen overname uiterlijk 1 juli 2020 kan worden bekrachtigd. In de komende maanden zullen diverse stappen worden gezet om deze voorgenomen overname tot uitvoering te brengen,