Waar komt mijn ei vandaan?

1-NL-1234501

Hoe heeft de kip geleefd?

0 = biologisch ei
1 = vrije-uitloop ei
2 = scharrelei
3 = kolonie-ei 

Land van herkomst

NL= Nederland
BE= België
DE= Duitsland

12345

Bedrijfsnummer

01

Stalnummer

Better by Nature Graan bundel

Samen met legpluimveehouders

Kwaliteit begint bij het pluimveebedrijf; daar waar de eieren worden geproduceerd. We selecteren heel zorgvuldig de pluimveehouders met wie we graag samenwerken. Betrouwbare bedrijven die er alles aan doen om constante kwaliteit te leveren. Dat hangt af van vele factoren. Daarover hebben we persoonlijk contact met onze pluimveehouders. Samen zorgen we voor de kwaliteit die de afnemer wenst.

Dagelijkse ei-controle

Elk ei dat we verwerken, controleren we op eventuele haarscheurtjes, breuksterkte en vuil. Ook voeren we kwaliteitsonderzoeken uit naar de voedselveiligheid en versheid van de eieren. Signaleren we gebreken, dan overleggen we met het legpluimveebedrijf. Samen zoeken we naar een oplossing. Dit is een continu proces. Zo houden we de kwaliteit van onze producten onder controle.

Transparante en duurzame keten

Het is onze taak om alles te weten over de herkomst van eieren en de route die zij afleggen naar de afnemer. Wij zorgen dat de herkomst van elk ei traceerbaar is en blijft tót in het schap. Retailers en de industrie kunnen rekenen op een transparante en duurzame keten.

Onze keurmerken en wat ze betekenen

Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven-logo van de Dierenbescherming toont aan hoe diervriendelijk de kippen worden gehouden. Onze vrije-uitloopeieren hebben 2-ster BLK, onze biologische eieren hebben het 3-sterrenlogo.

Skal

Skal Biocontrole ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken of verhandelen van een onderneming voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. Ons SKAL-nummer: 020542 NL-BIO-01.

IKB Keurmerk

Het IKB Ei-keurmerk toont aan dat wij garantie geven over de kwaliteit en de herkomst van onze producten. Regelmatig vinden controles plaats van onder meer de voeding, het welzijn en de hygiëne van de kippen.

Kontrolliert durch KAT

KAT is de belangrijkste controle-instantie voor eieren in Duitsland en omliggende EU-landen. Het KAT-logo verzekert u ervan dat elk ei dat we verhandelen onder een permanente controle staat. Elk ei is traceerbaar.

Europese Bio 

Het Europese Bio-logo garandeert dat onze biologische producten biologisch zijn gecertificeerd volgens de Europese regelgeving.

IFS Food

De IFS Food Standard is een door GFSI (Global Food Safety Initiative) erkende norm voor het controleren van voedselproducenten. De focus ligt op voedselveiligheid en de kwaliteit van processen en producten.

Afdeling kwaliteit

Vragen over de kwaliteit van de eieren?
Neem dan contact op met ons.